بزرگترین فعالیت داوطلبانه در دنیا همزمان با سایر کشورها در رشت برگزار می شود

بزرگترین فعالیت داوطلبانه در دنیا همزمان با سایر کشورها در رشت برگزار می شود

به گزارش رشت۲۰، همزمان با روز جهانی پاکسازی زمین و همگام با سایر شهرها و کشورهای دنیا با همکاری سمن های محیط زیستی استان گیلان از جنس مشارکت نهادها و مردم در گیلان روی جمعه ۲۹ شهریور ماه در رشت پاکسازی پارک سبزه میدان، محور خیابان لاکانی و پارک شهر برگزار می شود.

در این مشارکت اجتماعی انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان، موسسه سبزکاران بالان، کارگروه حفظ محیط کوهستان، انجمن زیست محیطی طلوع امید دیانا، خانه نجات ایران و دبیرخانه ترویج کارهای داوطلبانه و پایگاه خبری تحلیلی رشت۲۰ حضور دارند.

محل تجمع پارک سبزه میدان دور حوض جنب مجسمه مشاهیر ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه ۲۹ شهریور ماه

برای شرکت در این برنامه عدد یک را به شماره ۰۹۱۱۹۲۷۱۰۱۹ ارسال نمایید.