بهراد ذاکری بازهم صحن شورا را ترک کرد!

بهراد ذاکری بازهم صحن شورا را ترک کرد!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت پیش از دستور جلسه گفت: باید به صورت شفاف با مردم حرف بزنم و می بایست بگویم که حاضر نیستم در شوی ارائه برنامه حضور داشته باشم و قطعاً در جلسه رای گیری حضور خواهم داشت اما جلسه را ترک خواهم کرد!

این اتفاق و ترک جلسه توسط ذاکری مورد انتقاد اعضای شورا بخصوص اسماعیل حاجی پور قرار گرفت و این اقدام را توهین به شورا و مردم دانست و تاکید کرد: بنده تمامی گزینه ها را بررسی و مطالعه کرده ام و با این حق تمامی اعضای شوراست که برای خودشان گزینه ای را مد نظر داشته باشند.

گفتنیست این چندمین بار است که بهراد ذاکری اقدام به ترک صحن علنی شورا می کند!