به بهانه ابتلای بهراد ذاکری به کرونا؛ ویریز دوکتور! اَمی رشت ای بار دم “طبیب” خَیه

به بهانه ابتلای بهراد ذاکری به کرونا؛ ویریز دوکتور! اَمی رشت ای بار دم “طبیب” خَیه

به گزارش رشت۲۰ ،فارغ از نگاه‌های سیاسی و دعواها در حوزه مدیریت شهری، بهراد ذاکری را باید به‌عنوان یک الگو معرفی کرد.

ذاکری اگرچه می‌توانست مانند برخی از اعضای شورای شهر در این روزهای کرونایی گم‌وگور شده و فقط در جلسات شورا یک خط در میان حاضر شود، اگرچه می‌توانست مانند برخی از پزشکان فرار را بر قرار ترجیح دهد، اما ماند و برای شهرش جنگید.

 

بهراد ذاکری نشان داد در روزهایی که شهر خسته “طبیب” می‌خواست، او شرافتمندانه داوطلب شد تا با حضور در مرکز بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان رازی رشت، به داد شهر خسته خود برسد. حالا بهراد ذاکری خود به کرونا مبتلا شده و در خانه قرنطینه است.

 

قطعاً این روزهای سیاه کرونایی تمام خواهد شد و آنچه که می‌ماند عملکرد افراد است. آن‌هایی که در پستوی خانه پنهان شدند و آن‌هایی که مردانه در صف اول ایستادند تا مردم در خانه‌هایشان بمانند و آلوده به این ویروس سریع‌الانتقال نشوند.

 

شورای پنجم هرچه نداشت، اسماعیل حاجی پوری داشت که با قلدری فریاد مظلومیت فوتبال گیلان در کشور شود، فرهام زاهدی را داشت که بی ترمز فریاد مظلومیت مردمان رشت شود و از همه مهم‌تر، بهراد ذاکری‌ای داشت که یک‌تنه آبروی پزشکان و اعضای شوراهای شهر شود.