به تعویق افتادن راه اندازی شرکت سهامی خاص شهرداری خیانت به کارگران است محمدحسن علیپور:

به تعویق افتادن راه اندازی شرکت سهامی خاص شهرداری خیانت به کارگران است

به گزارش رشت۲۰ ؛عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت خواستار تسریع راه اندازی شرکت سهامی خاص شهرداری رشت شد و گفت: به تعویق انداختن چنین موضوعاتی خیانت به کارگران است.

محمدحسن علیپور با بیان اینکه کارگران حجمی بارها در خصوص مشکلاتشان به اعضای شورا مراجعه کرده اند اظهار داشت: در طی سالهایی که کارگران به بخش خصوصی انتقال داده شده اند بارها شاهد به تعویق افتادن حقوق، بیمه و مزایای آنها بوده ایم.

 

عضو هیئت رئیسه شورا با اعلام اینکه خصوصی سازی برخی خدمات به معنای انتقال کارگران به بخش خصوصی تحت شرایط فعلی نبود تصریح کرد: با این اقدام کارگران آسیب بسیاری دیده اند و باید هرچه سریعتر شرکت سهامی خاص شهرداری رشت برای ساماندهی کارگران راه اندازی شود.

 

محمدحسن علیپور در پایان به تعویق افتادن راه اندازی شرکت سهامی خاص شهرداری را خیانت به کارگران دانست و عنوان کرد: از زحمات همه افرادی که تلاش کرده اند تا این موضوع به نتیجه برسد سپاسگزارم و انتظار دارم مدیران مربوطه از کنار این موضوع با بی تفاوتی عبور نکنند.