به جای اظهارات تفرقه آمیز به دنبال حل مشکلات حوزه انتخابیه تان باشید!/ حیران متعلق به گیلان بوده و خواهد ماند شکایت امیر حسین علوی از نمایندگان اردبیل و ارومیه:

به جای اظهارات تفرقه آمیز به دنبال حل مشکلات حوزه انتخابیه تان باشید!/ حیران متعلق به گیلان بوده و خواهد ماند

به گزارش رشت۲۰، رئیس شورای اسلامی شهر رشت از نادر قاضی پور نماینده ارومیه و صدیف بدری نماینده اردبیل به دلیل اظهارات تفرقه افکنانه شان در خصوص الحاق حیران به اردبیل، وفق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رسماً مجلس شکایت کرد.

سید امیر حسین علوی با بیان اینکه با بر زبان آوردن اینگونه اظهارات، مردم مشکلات موجود در حوزه های انتخابیه شان را فراموش نخواهند کرد، افزود: جناب قاضی پور و بدری بهتر است به مشکلات حوزه انتخابیه خودشان که از قضا کم هم نیست، رسیدگی کرده و به دنبال حل آنان باشند.

علوی با بیان اینکه مواردی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه به مشکلی ملی تبدیل شده است، افزود: نماینده ارومیه بهتر است به جای این اظهارات تفرقه آمیز، به دنبال ریشه یابی حل چنین مشکلاتی باشد.

رئیس شورای شهر رشت در پایان با بیان اینکه حیران متعلق به گیلان بوده و خواهد ماند از شکایت خود از این دو نماینده وفق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.