به دام افتادن جویندگان گنج در قهوه خانه لب آب رشت

به دام افتادن جویندگان گنج در قهوه خانه لب آب رشت

به گزارش رشت۲۰ به نقل از حرف تازه؛ گزارش های دریافتی حاکی از به دام افتادن جویندگان گنج در قهوه خانه ای واقع در انتهای بازارچه لب آب رشت است.

.jpg - به دام افتادن جویندگان گنج در قهوه خانه لب آب رشت

بر اساس این گزارش ساعاتی قبل افرادی در یکی از قهوه خانه های رشت اقدام به حفر تونل عمیق به منظور دستیابی به گنج کرده بودند که با اقدام سریع پلیس امنیت و اطلاعات همراه شد و حفاران غیر مجاز بازداشت شدند.

تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و پس از پلمپ واحد مذکور، بازگشایی و بازدید از محل حفاری با دستور قضایی صورت گرفته است.

گفته می شود مظنونین اصلی این پرونده دستگیر شده اند اما ممکن است سرنخ هایی به دست بیاید و افراد دیگری نیز در این ارتباط دستگیر شوند.

محله لب آب رشت یکی از قدیمی ترین محلات رشت به شمار می رود.

اخبار تکمیلی در این ارتباط در آینده منتشر خواهد شد.