به مناسبت فرا رسیدن روز شهرداری ها؛ شهروندان رشتی می توانند مقالات خود را برای شهرداری ارسال کنند

به مناسبت فرا رسیدن روز شهرداری ها؛ شهروندان رشتی می توانند مقالات خود را برای شهرداری ارسال کنند

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت همه شهروندان علاقه مند می توانند آثار و نوشته های خود را درباره مباحث مرتبط با مدیریت شهری، خدمات و وظایف شهرداری(موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداری ها) برای این اداره ارسال کنند.

از مقالات برگزیده قدردانی و تجلیل می شود.

آخرین مهلت ارسال مقاله دهم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام شده است.

علاقه مندان می توانند آثار و نوشته های خود را به پست الکترونیک اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت به نشانی: rpcrasht@gmail.com ارسال کنند.

اداره مطالعات و پژوهش زیر نظر مدیریت نوسازی و تحول اداری در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت فعالیت می کند.