به مناسبت هفته ی جهانی معلولین و سالمندان: بازدید سرپرست شهرداری رشت از آسایشگاه معلولین و سالمندان

به مناسبت هفته ی جهانی معلولین و سالمندان: بازدید سرپرست شهرداری رشت از آسایشگاه معلولین و سالمندان

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از امور ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، به مناسبت هفته ی جهانی معلولین و سالمندان، ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت همراه با  فرهام زاهد رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت و حمید رضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت بازدید کردند.