به منظور مقابله با شیوع کرونا ضد عفونی و گند زدایی مراکز پر تردد رشت توسط سازمان مدیریت پسماند

به منظور مقابله با شیوع کرونا ضد عفونی و گند زدایی مراکز پر تردد رشت توسط سازمان مدیریت پسماند

به گزارش رشت۲۰ ؛ضد عفونی و گند زدایی مراکز پر تردد رشت از جمله بانک ها، عابر بانک ها، داروخانه ها و … در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بامداد روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام گردید.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت