به همت مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند: پاکسازی هفتگی محلات ۵۵ گانه شهر رشت انجام شد

به همت مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند: پاکسازی هفتگی محلات ۵۵ گانه شهر رشت انجام شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این طرح در مسیرهای ذیل انجام شد:

منطقه یک؛ پاکسازی و رفت و روب زیر گذر رشتیان، پاکسازی و رفت و روب پل باستانی شعار، شستشوی نرده ها و علائم ترافیکی پل باستانی شعار ، پاکسازی بلوار ۸دی ، پاکسازی رمپ های ورودی پارکینگ بلوار گلایل، خیابان یاس، پاکسازی و حاشیه زنی علف های هرز ورودی شهر از سمت جاده انزلی

منطقه دو؛ پاکسازی گروهی در خیابان جوان و حاشیه رودخانه جوان، شستشویی پیاده راه فرهنگی، کف تراشی بلوار آیت الله احسانبخش

منطقه سه؛ پاکسازی پل روگذر جانبازان، پاکسازی رمپ ها بلوار مدرس، پاکسازی رمپ های خیابان امام خمینی (ره)، پاکسازی بلوار شهید انصاری، میدان ولیعصر(عج)، بلوار آیت الله مدرس و بلوار خرمشهر

منطقه چهار؛ پاکسازی پل رازی، پاکسازی پل گاز، پاکسازی وشستشوی گاریدل و باز کردن دریچه راه آب زیر گذر پل یخسازی، لایروبی دریچه راه آب از آسایش ۱۹ تا میدان رازی و از میدان رازی تا میدان گاز، پاکسازی حاشیه رودخانه، زیر پل رودباری و منظریه و پل پتکی، پاکساری رو گذر یخسازی

منطقه ‌پنج؛ نظافت رفیوژ میانی مسیرهای اصلی محدوده منطقه ۵ با دستگاه مکانیزه، پاکسازی هفتگی ورودی و خروجی شهر از سمت جاده جیرده در محدوده ناحیه ۲منطقه ۵، عملیات پاکسازی ورودی و خروجی شهر از سمت جاده تهران در محدوده ناحیه ۳ منطقه ۵، پاکسازی محلات در محدوده ناحیه ۲ منطقه ۵