بیشترین زباله پلاستیکی از سواحل ایران وارد دریای خزر می‌شود معاون سازمان محیط زیست:

بیشترین زباله پلاستیکی از سواحل ایران وارد دریای خزر می‌شود