بیشترین و کمترین رقم عیدی کارگران اعلام شد

بیشترین و کمترین رقم عیدی کارگران اعلام شد

به گزارش  رشت۲۰و به نقل از جوان، با نزدیک شدن به پایان سال، میزان رقم عیدی پرداختی به کارگران در اولویت کار کارفرمایان قرار می گیرد که در این راستا کارفرمایان مکلفند برای یک سال کارکرد کارگران معادل ۶۰ روز مزد پایه به عنوان عیدی به آن‌ها پرداخت کنند.
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1 - بیشترین و کمترین رقم عیدی کارگران اعلام شد
این میزان ۶۰ روز حداقل عیدی است؛ یعنی یک کارگر حداقل عیدی‌ که باید در سال ۹۹ دریافت کند، معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته باید توجه داشت که پرداخت عیدی و پاداش کارگران از ۳ برابر حداقل مزد آن سال نباید تجاوز کند.

 در حال حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پایه حقوق است و میزان حداکثر عیدی برای امسال ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است، به طور مثال کارگری که حداقل پایه حقوقش ۴ میلیون تومان است، کارفرما باید میزان حداکثر عیدی را به آن دریافت کند که معادل ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

نکته قابل توجه آن است که کارگرانی که زیر یک سال کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی و پاداش هستند که این میزان معادل یک دوازدهم است که این میزان یا حداقلی است یا حداکثری. البته اگر در کارگاهی عرف این باشد که عیدی به کارگران بالاتر از حداقل حقوق پرداخت شود و هر سال این رقم ۳ تا ۴ برابر حداقل حقوق است؛ امسال نیز باید بر اساس عرف این میزان عیدی پرداخت شود.

کارگران در سال ۹۹ در ازای یک ماه کارکرد ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی دریافت خواهد کرد که در مقابل کارگری با دوماه کارکرد ۶۳۷ هزار تومان،سه ماه کارکرد ۹۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴ ماه کارکرد یک میلیون ۲۷۴ هزار تومان، ۵ ماه کارکرد یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۶ ماه کارکرد یک میلیون و۹۱۱ هزار تومان، ۷ ماه کارکرد ۲ میلیون و۲۲۹ هزار و ۵۰۰، ۸ ماه کارکرد ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان، ۹ ماه کارکرد ۲ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰، ۱۰ ماه کارکرد ۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۰۰ و ۱۱ ماه کارکرد ۳ میلیون ۵۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت خواهند کرد.

13456365 605 - بیشترین و کمترین رقم عیدی کارگران اعلام شد