بیش از ۲۶ میلیارد ریال در معاملات امروز بورس رشت مبادله شد مدیر تالار منطقه‌ای بورس رشت:

بیش از ۲۶ میلیارد ریال در معاملات امروز بورس رشت مبادله شد

مدیر تالار منطقه‌ای بورس رشت گفت: در معاملات امروز بورس رشت بیش از ۱۳ میلیون سهم به ارزش ریالی بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
139507101103319998807084 - بیش از ۲۶ میلیارد ریال در معاملات امروز بورس رشت مبادله شد

به گزارش خبر فوری رشت محمدرضا مهران‌فر در مورد سهام مبادله شده در معاملات امروز بورس رشت اظهار داشت: ۱۳ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۴۰ سهم به ارزش ۲۶ میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۳۱ ریال در معاملات امروز بورس رشت توسط ۳۱ شرکت کارگزاری داد و ستد شد.

مهران فر گفت: از این میزان سهام داد و ستد شده ۵۶ درصد مربوط به خرید سهام بود که ارزش ریالی این سهام خریداری شده مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۳۳۹ ریال و به تعداد ۷ میلیون و ۷۹ هزار و ۹۹۹ سهم بوده است.

مدیر تالار منطقه‌ای بورس رشت خاطرنشان کرد: ارزش ریالی سهام فروخته شده مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۲۸ هزار و ۹۲ ریال و به تعداد ۶ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۶۴۱ سهم بوده است.

مهران‌فر خاطرنشان کرد: در معاملات امروز بورس رشت، شرکت‌های سایپا و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند و در پایان روز شاخص کل با ۳۱۷ واحد کاهش به ۷۷ هزار و ۵۶۹ رسید.