بی توجهی گیلانیان به موازین بهداشتی و تاخت و تاز کرونا در گیلان

بی توجهی گیلانیان به موازین بهداشتی و تاخت و تاز کرونا در گیلان

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گیلان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: میزان استفاده از ماسک در گیلان ۶۰درصد و فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی دست ها حدود ۴۲درصد است که این آمار از میانگین کشوری ۵۵درصد کمتر است.

کرونا 2 - بی توجهی گیلانیان به موازین بهداشتی و تاخت و تاز کرونا در گیلان

دکتر آبتین حیدرزاده از شهروندان گیلانی خواست رعایت نکات بهداشتی را جدی تر بگیرند.

وی به گیلانیان هشدار داد: به دلیل کمرنگ شدن رعایت دستورالعمل های بهداشتی در هفته های اخیر، تعداد بیماران مبتلا و بستری در بیمارستانهای استان در حال افزایش است.

وی اعلام کرد: هم اکنون حدود ۳۴۰بیمار کرونایی در بیمارستانهای گیلان بستری هستند.