تأمین اجتماعی ورشکسته می‌شود؟

تأمین اجتماعی ورشکسته می‌شود؟

به گزارش رشت۲۰ ; علی جهانی اظهار کرد: اشتغال کار و اقتصاد تولید بدون پشتوانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی اشتغالی کاذب ‌است.

وی ادامه داد: اگر بازنشستگی و بیمه و … وجود نداشته باشد، اشتغال و عمر شغلی افراد معنایی ندارد.‌

 

جهانی یادآور شد: قانون کار نیاز به اصلاحاتی دارد چراکه برخی از قوانین آن مناسب شرایط حال نیست و باید بنیادی این قوانین به‌روزرسانی شوند.

 

مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: ماهانه در استان ۱۴۰ میلیارد تومان حقوق مستمری و درمان پرداخت می‎کنیم درحالی‌که درآمد لرستان ‌بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است.‌

 

وی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، تأمین اجتماعی ورشکسته می‌شود.

 

جهانی افزود: بسیاری از قوانین تأمین اجتماعی نیز برای کمک به تولید نیاز به اصلاح بنیادی دارند.