تئوریسین اعتدال از کتابخانه های عمومی گیلان رفتنی شد وقتی حامیان دولت تحمل نمی شوند!

تئوریسین اعتدال از کتابخانه های عمومی گیلان رفتنی شد

به گزارش «رشت۲۰» به زودی مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان تغییر خواهد کرد ، مرداد ماه سال گذشته بود که هادی نوری ، یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی اعتدال گرایان گیلان و از اعضای ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در۹۶ بعنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان معرفی گردید.

دکتر هادی نوری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان با گرایش جامعه شناسی سیاسی است. وی  یادداشت های مختلفی را در مقول اعتدال در رسانه ها منتشر کرده است و صاحب امتیاز هفته نامه «راه سوم» و نیز پایگاه خبری «راه سوم» است. از آنجایی که مدیریت حاکم بر نهاد کتابخانه عمومی، مدیریتی اصولگراست ، به دنبال پاکسازی این نهاد مهم فرهنگی از چهره های اعتدالی و اصلاحی ست. لذا هادی نوری که سوابق سیاسی و یادداشت هایی را در حمایت از دولت و جریان «اعتدال» در کارنامه خود دارد از مدیریت یکی از نهاد های فرهنگی گیلان حذف می شود! تا شاید فضا برای مخالفان دولت و یا حداقل نیروهای خنثی! باز شود. گفته می شود قرار است پریسا کرمی، سرپرست اداره رشت، بعنوان سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان معرفی شود.