تاکید رئیس شورای اسلامی شهر رشت بر اهمیت پروژه قطار شهری و تراموا

تاکید رئیس شورای اسلامی شهر رشت بر اهمیت پروژه قطار شهری و تراموا

سید امیرحسین علوی،رئیس شورای اسلامی رشت پروژه قطار شهری و تراموا را موضوعی با اهمیت برای رشت دانست.

به گزارش رشت۲۰، به نقل از ایلنا، علوی با اشاره به اینکه توجه به مرکز استان می تواند بسیاری از نیازهای شهرهای هم جوار را نیز برطرف کند اظهار کرد: باید مصوبات را به خروجی تبدیل کنیم و به پیگیری ویژه نیازمندیم.

رئیس شورای شهر رشت خدمت به محلات آسیب پذیر را دغدغه اعضای شورای شهر رشت عنوان کرد و افزود: در شورای چهارم در قالب طرح پروژه جمع آوری آب های سطحی خدمات زیادی به محلات کم برخوردار شد.

رئیس شورای اسلامی رشت پروژه قطار شهری و تراموا را موضوعی با اهمیت برای رشت دانست.

علوی با اشاره به ظرفیت شهرداری در راه اندازی پارک های محلی اظهار کرد: دستگاه های دولتی اگر زمین های تحت تملک خود را در اختیار شهرداری قرار دهند شهرداری می تواند ظرف شش ماه پارک محله ای در حاشیه رودخانه ها و زمین ورزشی راه اندازی کند.