تایید تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر از سوی پزشکی قانونی

تایید تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر از سوی پزشکی قانونی

رییس پزشکی قانونی کل کشور تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر را تایید کرد.

قانونی کل کشور 300x203 - تایید تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر از سوی پزشکی قانونی

به گزارش رشت۲۰، احمد شجاعی (رییس پزشکی قانونی کل کشور) گفت: موضوع تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر توسط سازمان پزشکی قانونی تایید شده است.