تبلیغات خودجوش و پیش از موعد کاندیداهای انتخابات مجلس در غرب گیلان

تبلیغات خودجوش و پیش از موعد کاندیداهای انتخابات مجلس در غرب گیلان

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، در روزهای گذشته برخی از کانال های تلگرامی حوزه تالش بزرگ در اقدامی عجیب و در شرایطی که بیش از یک سال و نیم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم باقی مانده است اقدام به تبلیغ علنی برای افراد مد نظر خود می نمایند.

1 1 1 1 - تبلیغات خودجوش و پیش از موعد کاندیداهای انتخابات مجلس در غرب گیلان

1 2 1 - تبلیغات خودجوش و پیش از موعد کاندیداهای انتخابات مجلس در غرب گیلان

بخشی از این تبلیغات نیز دقیقاً در جهت تخریب یک فرد و حمایت از فرد دیگری است که بسیار علنی و غیرقابل باور هدایت می شود.

گفتنیست بر اساس قانون زمان تبلیغات انتخاباتی ۱۰ روز پیش از انتخابات است.