تجمع رانندگان اتوبوسرانی رشت در مقابل این سازمان رانندگان اتوبوسرانی رشت به دلیل دریافت نکردن حقوق آذرماه خود در مقابل این سازمان تجمع کردند.

تجمع رانندگان اتوبوسرانی رشت در مقابل این سازمان

رانندگان اتوبوسرانی رشت به دلیل دریافت نکردن حقوق آذرماه خود در مقابل این سازمان تجمع کردند.

13951103000382 Test PhotoH 150x150 - تجمع رانندگان اتوبوسرانی رشت در مقابل این سازمان

پبه گزارش خبر فوری رشت و به نقل از یک دانشجو جمعی از رانندگان اتوبوسرانی این شهر به دلیل دریافت نکردن حقوق آذرماه صبح امروز در مقابل سازمان اتوبوسرانی تجمع کردند و خواستار احقاق حق خود شدند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت در حاشیه تجمع رانندگان سازمان تاکسیرانی به خبرنگار فارس اظهار کرد: حدود ۲۰ نفر از رانندگان استخدامی سازمان اتوبوسرانی رشت در مقابل این سازمان تجمع کرده و خواهان دریافت حقوق ماه آذر خود شدند.

محمدحسین واثق‌کارگرنیا تصریح کرد: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی رشت پس از اطلاع از این موضوع با حضور در جمع رانندگان معترض قول داد که تا پایان هفته جاری مطالبات مربوط به آذر ماه آنها پرداخت می‌شود