تجمع نمایندگان شمالی در اعتراض به عدم بررسی پیشنهاد انتقال آب دریای کاسپین در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸؛

تجمع نمایندگان شمالی در اعتراض به عدم بررسی پیشنهاد انتقال آب دریای کاسپین

به گزارش رشت۲۰-نمایندگان سه استان شمالی کشور در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، به عدم بررسی پیشنهادشان مبنی بر ممنوعیت مطالعه اجرای انتقال آب به فلات مرکزی در سال ۹۸ اعتراض کرده و در محل هیات رئیسه تجمع کردند.

براساس این گزارش سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را مطرح کرد.

 

در پیشنهاد ادیانی آمده بود؛ مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوزه ای و سرشاخه های آبی دریای کاسپین  و سه استان شمالی کشور به فلات مرکزی در سال ۹۸ بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی ، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی ممنوع است.

 

این پیشنهاد ادیانی با اصرار نمایندگان مجدد مطرح شد که علی مطهری به عنوان رئیس جلسه در این زمینه گفت: پیشنهادی که شما مطرح می کنید مربوط به قانونگذاری دائمی بوده و بودجه ای نیست.

 

نایب رئیس مجلس بیان کرد: موضوع انتقال آب مسئله ای است که شورای عالی انتقال آب باید در مورد آن تصمیم گیری کند و ما نمی توانیم در بودجه مطالعه در این زمینه را ممنوع کنیم ، به همین دلیل این موضوع قابل طرح نیست.

 

سپس نمایندگان سه استان شمالی کشور در مقابل درب خروج صحن علنی مجلس تجمع کردند و علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه را برای گفت وگو به هیات رئیسه فرستادند.

 

علی مطهری خطاب به نمایندگان معترض سه استان شمالی کشور که همچنان به تجمع اعتراضی خود در صحن ادامه می دادند، گفت: شما می توانید پیشنهادات خود را در قالب حذف ردیف هایی که برای انتقال آب دیده شده، بعد از اتمام بررسی تبصره ها و زمانی که به ردیف ها رسیدگی می کنیم، مطرح کنید.