تحریک نماینده منتقد دولت و تقسیم ابنبات چوبی سیاسی! آخرین ترفند اقای فرماندار!

تحریک نماینده منتقد دولت و تقسیم ابنبات چوبی سیاسی!

از آن جا که یکی از فرمانداران گیلان که جایگاهش چندان محکم نیست علاقه زیادی به جمع کردن حلقه ای برای حمایت از خود دارد اخیرا جمع جوان و نه چندان شناخته شده ای را تحت عناوین مختلف دور خود جمع کرده است تا با پست های مشاوره برای فعالین ستادی دولت،نماینده منتقد دولت را برعلیه استاندار گیلان تحریک کند و جایگاه خود را تقویت ببخشد.

به گزارش رشت۲۰؛ از آن جا که به نظر می رسد یکی از راه های ترقی در فضای امروزی سیاسی ایران انتصاب افراد به عنوان مشاور است هرکدام این جوانان با پست مشاوره ای که دریافت می کنند و یا وعده آن را می شنوند همچون سربازان در رکاب فرمانده به جنگ دیگران می روند.

متاسفانه در فرآیند سیاست ایران نوچه پروری سیاستی رایج و مرسوم بوده که یک نفر را از جایگاه پائین می تواند به بالا بکشد و البته در این میان عده ای نیز هستند که همیشه به «آب نبات چوبیهای» رئیس خود دلخوش می کنند. به طوری که با وجود مسئولیت در یک بخش دولتی در روز خبرنگار تقدیر و کارت هدیه روز خبرنگار را نیز مطالبه می کنند و مشخص است که هیچ وقت از آن ها سیاستمدار در نمی آید.

متاسفانه حزب و تحزب نیز تنها پلی شده است برای آن که با بیانیه های یک نفره به نام یک جریان و حزب برای هر شخصی آبرو و اعتبار بخرند. کاش حداقل بعضی از این افراد از رئیس منطقه سازمان و حزب خود یاد می گرفتند که ممکن است بسیاری با او اختلاف عقیده داشته باشند اما همه معترفند که او همیشه بر علیه قدرت بوده و نه با قدرت! امری که به نظر می رسد این دوستان نورسیده ما برعکس آن را متوجه شدند.