تحول دختر شاخ اینستاگرام و عکس در امامزاده! عکس

تحول دختر شاخ اینستاگرام و عکس در امامزاده! عکس

اجرای طرح سالم سازی فضای مجازی باعث محجبه شدن عده ای از زنان و دختران سرشناس اینستاگرام شده است

تحول عجیب حجاب دخترهای شاخ اینستاگرام!

پیرو اجرای طرحی با عنوان «سالم سازی فضای مجازی» تعدادی از به اصطلاح شاخ های مجازی، تصاویری با حجاب کامل از خود منتشر کرده اند.

تینا انتظاری، مهدیس فود و تنی چند از دختران معروف اینستاگرام به این طرح پیوسته اند. واکنش ها به اجرای این طرح هم جالب توجه بوده است.

تینا انتظاری و مهدیس فود هر یک بیش از هزار پست بی حجاب خود را پاک کرده اند و تنها یک عکس با چادر در صفحه خود دارند. مهدیس که کار اصلی اش در اینستاگرام تبلیغ برای رستوران ها بود حالا یک عکس با چادر در امامزاده منتشر کرده است.

پست مهدیس فود درباره با حجاب شدنش

پست مهدیس فود درباره با حجاب شدنش