تخریب یک واحد مسکونی بر اثر بارش سنگین برف در کوچصفهان بخشدار کوچصفهان خبر داد:

تخریب یک واحد مسکونی بر اثر بارش سنگین برف در کوچصفهان

به گزارش رشت۲۰ ، یک واحد مسکونی بر اثر بارش سنگین برف در کوچصفهان تخریب شد.

بخشدار کوچصفهان گفت: بر اثر شدت بارش برف یک خانه در روستای لاله دشت این بخش تخریب شد.

 

حبیب‌الله اخینه با بیان اینکه به اهالی این منزل آسیبی نرسیده، افزود: ساکنان این واحد تخریب شده در دهیاری اسکان داده شدند.