تخلیه شن و ماسه توسط شهرداری خشکبیجار مقابل اداره برق! + فیلم

تخلیه شن و ماسه توسط شهرداری خشکبیجار مقابل اداره برق! + فیلم

به گزارش رشت ۲۰، شهرداری خشکبیجار در اقدامی عجیب، کامیونی شن روبروی درب ورودی اداره برق این شهر خالی کرد.

شنیده ها حاکسیت اداره برق خشکبیجار به علت بدهی، برق شهرداری را قطع کرده بود و شهرداری هم در مقابل این اقدام را انجام داده است.

اما پس از گذشت حدود یک ساعت شن و ماسه تخلیه شده جمع آوری میشود.

مسئولان هنوز پاسخ روشنی در خصوص این اقدام نداده اند.

لینک فیلم