تدابیر ویژه برای ایمنی ترافیک در خیابان سردار جنگل رشت

تدابیر ویژه برای ایمنی ترافیک در خیابان سردار جنگل رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، محمدحسن هادی زاده با اعلام این‌ مطلب افزود: یکی از راهکارهای کاهش زمان تاخیر جریانات همسوی دارای میزان ترافیک بالا، جلوگیری از تداخلات انواع حرکت ها با نظام دهی و کانالیزه کردن مسیرها است.

وی ادامه داد: از این رو برای حل مشکلات تردد و ارتقای کیفیت عبور و مرور وسایل نقلیه عمومی و خودروها و عابران پیاده در مسیر سردار جنگل رشت با نصب گل میخ در سراسر این‌مسیر نسبت به نظم دهی حرکت ها اقدام‌گردید.

مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت سپس افزود: نصب گل میخ از تقاطع سردار جنگل – طالقانی تا تقاطع سردار جنگل – ضیابری انجام شده است.

هادی زاده در پایان خاطر نشان کرد: هدف اصلی مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت رفت و آمد و همچنین تردد خودروها و عابران با ایمنی و آرامش کامل است.