تداوم فعالیتهای عمرانی منطقه سه شهرداری رشت

تداوم فعالیتهای عمرانی منطقه سه شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰  به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این روزها سطح عملکرد فعالیت ها و خدمات عمرانی شهرداری های مناطق پنجگانه شهرداری رشت به منظور ایجاد رضایتمندی بین شهروندان، افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش شهرداری منطقه سه رشت نیز بر فعالیتهای خود افزوده و خدماتی همچون ادامه اجرای دیوار و نرده گذاری بلوار مصباح، ادامه لایروبی مسیر کیژده، کوچه مختاری و ادامه همسطح سازی و خاکبرداری مسیر لاین کندرو بلوار مدرس را دنبال و اجرا کرده است.

همچنین تهیه، تعویض و نصب درب حوضچه های بلوار شهدا، روبه روی داروخانه جیران زاده نیز توسط معاونت عمران منطقه سه شهرداری رشت انجام شده است.