ترافیک کمرشکن آزادراه عاقبت تسلیم شدن راه و شهرسازی مقابل منافع زیتون فروشان!

ترافیک کمرشکن آزادراه عاقبت تسلیم شدن راه و شهرسازی مقابل منافع زیتون فروشان!

اختصاصی / به گزارش خبرفوری رشت، با پایان پروژه آزادراه رشت – قزوین و قرار گرفتن بخشی از آزادراه در داخل شهر رودبار موج اعتراضات در خصوص عواقب این طرح مطرح شد.

با این حال مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان در آن زمان مدعی شد که تمهیداتی برای این موضوع در نظر گرفته شده تا آزادراه رشت – قزوین از داخل شهر رودبار عبور کند! تمهیداتی که انگار تنها منافع فروشندگان زیتون در آن دخیل شده بود و اساساً مشخص نیست که اگر قرار بر ایجاد آزادراه است پس دلیل قرار گرفتنی بخشی از مسیر در داخل یک شهر و ایجاد بار ترافیکی اسفناک چیست؟!

جالب آنکه در تعریف آزاد راه یا همان اتوبان چنین آمده است که آزادراه، راهی است که خطوط رفت و برگشت آن از یکدیگر جداست، هیچگونه تقاطع همسطح ندارد، ورود و خروج از آن محدود است!

به هرحال اگر قرار بر این باشد که برای در نظر گرفتن منافع فروشندگان زیتون مسافرین بجای آزادراه از داخل شهر عبور کنند قطعاً می توان گفت مشکلات ترافیکی همچنان ادامه داشته و ساخت آزادراه با هزینه های سرسام آور چند میلیاردی اش بی فایده بوده است. موضوعی که در هیچ جای دنیا دیده نمی شود و شاید بتوان گفت آزادراهی که از داخل یک شهر عبور کند دیگر به معنای آزادراه نیست.