تز عجیب کوچکی نژاد/ بعد از سراوان حالا نوبت فلکده است؟!

تز عجیب کوچکی نژاد/ بعد از سراوان حالا نوبت فلکده است؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، چندی پیش بود که جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس در گفتگویی مدعی شد که مردم سراوان آخرین اولتیماتوم را به مسئولین داده اند و پس از پایان مهلت ۲ ساله که حدود ۲ ماه از آن باقی مانده استمانع انتقال زباله به این دفنگاه خواهند شد.

فارغ از اینکه کوچکی نژاد به عنوان نماینده مردم شهرستان رشت طی یازده سال نمایندگی در مجلس آیا خود را جزو همان مسئولینی که مردم سراوان به آنها اولتیماتوم داده اند می داند یا خیر، این سوال مطرح می شود که چطور یک نماینده مجلس عملاً مردم سراوان را به بستن راه و ایجاد بحران جدی در استان تحریک میکند.

حال اما جبار کوچکی نژاد در گفتگویی از پیشنهاد عجیب و قابل تامل خود برای انتقال دفنگاه زباله از سراوان به فلکده رونمایی کرده و گفته است: اخیراً به آقای استاندار نیز پیشنهاد دادم که حمل و نقل ریلی ما در فلکده است و می توان با گرفتن چند واگن باری حدود هفتصد هشتصد تن زباله را به منطقه خشک فلکده منتقل کنیم. بدون این که مثل هزینه حمل زباله سراوان دچار هزینه زیادی نیز شویم. در یک منطقه خشک مثل فلکده که خشک است می توان پساب را تصفیه کرد زباله ها را منتقل کرد. حداقل این ماجرای زباله را حل کنیم. ایشان می پذیرفت ولی هنوز اقدام عملی نکرده است. معتقدم یک راه همین است.

حال این سوال مطرح می شود که کوچکی نژاد در طول یازده سال حضور به عنوان نماینده رشت چه اقدام مثبتی برای ساماندهی زباله سراوان کرده است که امروز فلکده را به عنوان سراوان جدید پیشنهاد میکند؟! آیا ادعای او کارشناسی شده است و تمامی مخاطرات زیست محیطی موجود را برای این پیشنهاد در نظر گرفته است؟!

قابل تامل آنکه طرح پیشنهادی کوچکی نژاد از نظر کارشناسی بیشتر شبیه به طرح پیشنهادی محسن رضایی برای به اسارت گرفتن سربازان آمریکایی و تولید درآمد برای کشور است، نه یک برنامه پیشنهادی کارشناسی شده. زیرا اگر قرار است کاری برای رفع مشکل پسماند انجام شود می بایست ابتدا مشکل زباله موجود در سراوان بر طرف گردد. نه اینکه بجای درمان زخم، جایی دیگر را زخمی کرد!