تشکیل تیم ویژه در رابطه با خورده شدن جسد یک زن توسط موش

تشکیل تیم ویژه در رابطه با خورده شدن جسد یک زن توسط موش

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل تیم ویژه در ارتباط با خورده شدن جسد یک زن توسط موش در رشت خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد این موضوع چندان صحت نداشته باشد.

345990

به گزارش خبر فوری رشت احمد شجاعی در ارتباط با موضوع خورده شدن جسد یک زن توسط موش در یکی از بیمارستان‌های رشت،‌ گفت:‌ هنوز گزارشی در این زمینه به ما واصل نشده است ولی ما درخواست کرده‌ایم که مسئله به صورت دقیق‌تر بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد تا حدودی این موضوع صحت نداشته باشد،‌ افزود: دستور داده‌ایم که شرایط را در این زمینه بررسی کنند، تیم ویژه‌ای نیز تشکیل شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به اینکه آیا برای بررسی دقیق نیاز به نبش قبر وجود دارد،‌ خاطر نشان کرد:‌ این پرونده را از طریق سوابق آن بررسی خواهند کرد و با پیگیری شرایط می‌توان به نتیجه دست یافت.