تشکیل شعب ویژه در واحدهای قضایی گیلان برای رسیدگی به جرائم تولید و توزیع مشروبات الکلی رئیس کل دادگستری گیلان خبر داد:

تشکیل شعب ویژه در واحدهای قضایی گیلان برای رسیدگی به جرائم تولید و توزیع مشروبات الکلی

به گزارش رشت۲۰-احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری گیلان، از تشدید مجازات و برخورد با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکلی خبر داد.

وی با بیان اینکه براساس تصمیمات اتخاد شده، شعبی ویژه در هر واحد قضایی به پرونده ها با موضوع مشروبات الکلی رسیدگی خواهد نمود، افزود: به روسای واحدهای قضایی ابلاغ شده است تا در چارچوب قانون، احکام صادره برای مجازات تولید و توزیع مشروبات الکلی را تشدید نمایند.

 

رئیس کل دادگستری استان، عرضه مشروبات الکلی در رستوران ها را عملی خلاف شرع، قانون و عفت عمومی دانست و تصریح کرد: دادستان ها در حوزه های قضایی موظف شدند تا با همراهی نیروی انتظامی ضمن بازرسی نامحسوس از رستوران ها و کافه ها، در صورت اخذ گزارش های مردمی نسبت به پیگیری، تعقیب و بازداشت مالک رستوران و معرفی آن به مرجع قضایی و تعطیلی محل کسب وی اقدام نمایند.

 

این مقام ارشد قضایی همچنین با تاکید بر اینکه براساس قانون، اموال حاصله از درآمدهای نامشروع قابل توقیف و ضبط است، تصریح نمود: با تشکیل پرونده قضایی برای تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکلی، همزمان با رسیدگی به جرم آنان، فهرستی از اموال این اشخاص نیز تهیه و توسط مقام قضایی توقیف خواهد شد.