تصاویر/ بارش برف در ماسوله

تصاویر/ بارش برف در ماسوله

شهر تاریخی ماسوله به سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی دارای زمستان های سرد و پوشیده از برفی است که زیبایی این شهر توریستی را دوچندان میکند.ماسوله در شمال ایران جنوب غربی استان گیلان، بخش سردارجنگل فومن،۶۰ کیلومتری شهر رشت ۳۶ کیلومتری شهر فومن و ۲۰ کیلومتری شهر ماکلوان واقع شده، و معماری منحصر به‌ فردی دارد.

resized 658209 736 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658210 864 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658211 599 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658212 582 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658213 155 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658214 529 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658215 495 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658216 209 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658217 778 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658218 660 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658219 626 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658220 292 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658221 421 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658222 771 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله
resized 658223 212 - تصاویر/ بارش برف در ماسوله