تصاویر: جشن تولد احمدی نژاد در نارمک دولت بهار با انتشار تصاویری از حضور جمعی از دوستداران برای تبریک زادروز ۶۳ سالگی محمود احمدی نژاد در میدان ۷۲ نارمک خبر داده است.

تصاویر: جشن تولد احمدی نژاد در نارمک

به گزارش رشت۲۰ ;دولت بهار با انتشار تصاویری از حضور جمعی از دوستداران برای تبریک زادروز ۶۳ سالگی محمود احمدی نژاد در میدان ۷۲ نارمک خبر داده است.