تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا

تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا

به گزارش رشت۲۰، مراسم انتخاب و معرفی بهترین‌های فوتبال جهان در سال ۲۰۱۹ شب گذشته در شهر میلان برگزار شد.

در این مراسم بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان و مسئولان فوتبال دنیا حضور داشتند از از نزدیک شاهد معرفی بهترین‌های جهان باشند.

تصاویر منتخب این مراسم و میهمانانش در زیر آمده است:

139807020934507918478454 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا

1398070209354812618478474 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209362642318478484 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209372118918478504 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209380048618478514 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209383667318478524 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209390345518478534 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209393454818478544 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209400583018478554 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209402554818478564 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209404651718478574 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209410939218478584 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا139807020941366418478594 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209420029918478604 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209422445518478614 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا139807020942554918478624 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209443445518478634 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209451898718478664 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209454512718478674 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209460659618478684 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209463319018478694 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209472315918478704 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا1398070209474719018478724 - تصاویر منتخب بهترین‌های سال فیفا