تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت هفتاد و سومین جلسه کمیسیون بودجه شورا؛

تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰- هفتاد و سومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با حضور اعضا و مشاورین کمیسیون و مدیران شهرداری در عمارت شورا برگزار گردید.

bodjeh301097 18 620x410 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت

نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه در خصوص اشتباهات فردی که در شهرداری انجام می گیرد، اظهار داشت: در برخی از امور قصور افراد موجب خسارت و زیان به شهرداری میشود.
فرهام زاهد خواستار برخورد با افرادی که با عملکرد یا قصور خود باعث ضرر به شهرداری که یک سرمایه مردمی است، شد.
bodjeh301097 13 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت 
وی در ادامه در خصوص اختصاص اعتبار به برخی از امور عمرانی با اشاه به وضعیت مالی شهرداری تصریح نمود: شهرداری رشت در شرایط مالی ایده آلی قرار ندارد و برای اختصاص اعتبار به پروژه هایی که مربوط به ارگانهای دیگر در شهر می باشد باید صرفه صلاح شهرداری را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص اختصاص ۲۵ میلیون به مسجد حاج سمیع بیان داشت: اموری مانند تعمیر مساجد بیشتر مربوط به ارگانهایی مانند اوقاف و ارشاد می باشد. این ارگانها باید در این نوع امور ورود نمایند و از اعتبار خود هزینه کنند و یا در شورای برنامه ریزی استان از اعتبارهای دولتی استفاده نمود ولی متاسفانه این ارگانها راحت ترین راه که دریافت کمک از شهرداری است را انتخاب می کنند.
احمد رمضانپور از اجرای پروژه ها قبل از دریافت مصوبه شورا گلایه نمود و خواستار رفع این سیکل اشتباه شد.
bodjeh301097 10 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت 
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص لایحه احداث پل بر روی کانال ژ۵ گفت: از آنجایی که پل موجود شرایط مناسبی را ندارد و این پل تنها راه ارتباطی بیش از ۳۰ خانواده می باشد و همچنین به دلیل عرض کم پل موجود امکان عبور برای ماشینهای آتشنشانی به جهت خدمت رسانی در شرایط بحران وجود ندارد.
bodjeh301097 02 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت 
در خصوص لایحه احداث پل مقرر شد با بررسی های بیشتر توسط مشاور پروژه کانال ژ ۵، کمیسیون در جلسه دیگر به بررسی این لایحه بپردازد.

در ادامه، عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت در کمیسیون برنامه بودجه، حقوقی شورا بررسی و تصویب شد.

bodjeh301097 22 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 23 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 21 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 19 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 14 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 15 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 16 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 17 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 18 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 12 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 11 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 09 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت
bodjeh301097 07 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 08 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 06 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 05 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 04 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 03 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشتbodjeh301097 01 - تصویب عوارض تعرفه بهای خدمات شهرداری رشت