تصویر خبرساز از رئیس صدا و سیما غوغا به پا کرد!

تصویر خبرساز از رئیس صدا و سیما غوغا به پا کرد!

به گزارش رشت۲۰ ،تصویر عبدالعلی علی عسگری رییس سازمان صداو سیما روی جلد هفته نامه نوروزی این سازمان نقش بست. عنوان جلد هم به فراز و نشیب سال ۹۸ برای مجموعه صدا و سیما اشاره دارد.

**واکنش برخی کاربران به این خبر را ببینید: