تعرفه ۸ هزار نیرو به ایران خودرو توسط نمایندگان مجلس! + فیلم

تعرفه ۸ هزار نیرو به ایران خودرو توسط نمایندگان مجلس! + فیلم

به گزارش رشت ۲۰،  احمد امیرآبادی فراهانی گفت: مدیرعامل ایران خودرو می‌گفت در ۱۰ دوره مجلس‌ نمایندگان ۸ هزار نفر را برای استخدام به شرکت معرفی کرده‌اند.

وی ادامه داد: فقط یک نماینده به تنهایی ۳۰۰ نفر را تعرفه کرده است!

 

مشاهده فیلم