تعیین تکلیف انتخاب شهردار منتخب رشت تا آخر هفته یک مقام مطلع وزارت کشور خبر داد:

تعیین تکلیف انتخاب شهردار منتخب رشت تا آخر هفته

به گزارش رشت۲۰-یک منبع آگاه در وزارت کشور با رد شایعات اخیر حول انتخاب شهردار منتخب رشت گفت: انتخاب یا رد شهردار منتخب تا آخر هفته از سوی وزارت کشور تعیین تکلیف می شود و روز پنجشنبه به شورای شهر رشت ارسال خواهد شد.

این منبع آگاه اعلام کرد: تاکنون هیچ چیز مبنی بر تایید و یا رد شهردار منتخب مشخص نیست و هرگونه شایعاتی که از سوی شبکه های مجازی و یا پایگاه های خبری منتشر می شود گمانه زنی است و مورد تایید وزارت کشور نیست.

 

گفتنی است۱۸ دی ماه امسال در جلسه ۷۱ شورای شهر رشت، حجت جذب با ۶ رای به عنوان شهردار منتخب انتخاب شد.