تغییر در مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت/ مهاجر هم رفتنی شد

تغییر در مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت/ مهاجر هم رفتنی شد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از غیرمنتظره، طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، مصطفی مهاجر از مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت برکنار و حسین احمدی بجای وی در این سمت منصوب شد.

احمدی شهرداری صومعه سرا و شفت را در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنیست مصطفی مهاجر پیش از این سمت های کارشناس امور رایانه واحد حراست و نیز مدیریت سازمان آرامستان های شهرداری رشت را برعهده داشت.