تغییر رویه فیفا به احترام مسلمانان فیفا رویه خود در قبال بهترین بازیکنان جام جهانی را عوض کرده است.

تغییر رویه فیفا به احترام مسلمانان

به گزارش خبرگزاری رشت۲۰؛ فیفا در هر دوره جام جهانی و پس از پایان هر مسابقه بهترین بازیکن آن دیدار از نگاه هواداران را انتخاب می کرد و از طرف اسپانسر این کار که شرکت بادویزر بود،یک جام شیشه ای حاوی آبجو به بازیکن برتر اهدا می کرد.

جهانی روسیه 300x200 - تغییر رویه فیفا به احترام مسلمانان

اتفاقی که دیگر قرار نیست در این دوره از رقابت ها رخ بدهد.

 

از آنجایی که ۱۳ کشور مسلمان در رقابت های جام جهانی حاضر هستند و دو مسابقه به صورتی برگزار خواهد شد که حتما یک بازیکن مسلمان بهترین بازیکن زمین خواهد شد،فیفا دیگر قرار نیست چنین جایزه ای را به بهترین بازیکن میدان بدهد.

فیفا برای احترام به مسلمانان جایزه ویژه اسپانسرش را به طور کلی حذف کرده و فقط جایزه ای به شکل نمادین به بهترین بازیکن اهدا خواهد کرد.