تغییر گزارشگر ایران در روسیه به درخواست فردوسی پور! افشاگری مازیار ناظمی درباره گزارشگر اعزامی به جام جهانی؛

تغییر گزارشگر ایران در روسیه به درخواست فردوسی پور!

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در اینستاگرامش نوشته به خواست عادل فردوسی پور، گزارشگر ایران در روسیه تغییر کرده است.

به گزارش رشت۲۰ ؛ مازیار ناظمی نوشته به خواست عادل فردوسی پور ، گزارشگر ایران در روسیه تغییر کرده است.

ناظمی 300x200 - تغییر گزارشگر ایران در روسیه به درخواست فردوسی پور!

مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در اینستاگرامش نوشته نوبت اعزام گزارشگر به جام جهانی این بار باید به محمدرضا احمدی می رسید اما به خواست عادل فردوسی پور ، احمدی که از سوی برانامه ۲۰۱۸ برای اجرا دعوت شده بود، قید حضور در جام جهانی را زد و در تهران ماند تا این سهمیه به پیمان یوسفی برسد. ناظمی البته به طور تلویحی نوشته که این مسابقات حق سرهنگ علیفر بوده که باز هم از او دریغ شده است.