تفاوت فاحش پروژه پیاده‌راه فرهنگی رشت با طرح اصلی/تخریب کف‌پوش‌های پیاده‌راه بر اثر بی‌توجهی حمدحسین واثق‌کارگرنیا :

تفاوت فاحش پروژه پیاده‌راه فرهنگی رشت با طرح اصلی/تخریب کف‌پوش‌های پیاده‌راه بر اثر بی‌توجهی

عضو شورای اسلامی شهر رشت طرح اجرا شده در پیاده‌راه فرهنگی این شهر را مورد اعتراض مردم و اعضای شورا دانست و گفت: پروژه اجرایی پیاده‌راه فرهنگی شهر رشت با طرحی که در صحن شورا نمایش داده شد بسیار متفاوت است.

13930804000736 PhotoA 1 - تفاوت فاحش پروژه پیاده‌راه فرهنگی رشت با طرح اصلی/تخریب کف‌پوش‌های پیاده‌راه بر اثر بی‌توجهی

به گزارش خبر فوری رشت ،محمدحسین واثق‌کارگرنیا طرح اجرا شده در پیاده‌راه فرهنگی رشت را مورد اعتراض شهروندان و اعضای شورای این شهر دانست.

وی با اشاره به اجرایی نشدن بخش‌های متعددی از طرح پیاده‌راه فرهنگی رشت تصریح کرد: قرار بود در برخی از نقاط پیاده‌راه فضای سبز و آب‌نما در دستور کار باشد اما این کار انجام نشد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: با توجه به اعتراض شهروندان و اعضای شورای رشت شهرداری با کندن بخشی از کف‌پوش‌های پیاده‌راه فرهنگی قصد دارد نسبت به ایجاد فضای سبز و کاشت درخت اقدام کند که این کار موجب دوباره‌کاری و تحمیل هزینه بر بیت‌المال است.

وی با بیان اینکه در اجرای پروژه پیاده‌راه فرهنگی رشت به مبحث فضای سبز و مسائل فرهنگی توجه نشده است، گفت: پروژه اجرایی پیاده‌راه فرهنگی رشت با طرحی که در صحن شورا نمایش داده شد بسیار متفاوت است.

واثق‌کارگرنیا اضافه کرد: قرار بود چندین آب‌نما در مکان پیاده‌راه فرهنگی رشت تعبیه شود اما اکنون یک آب‌نمای بزرگ دایره‌ای شکل در مکان پیاده‌راه فرهنگی رشت احداث شده و میراث فرهنگی مجوز ساخت بقیه آب نماها را نداده است.

وی با اشاره به اینکه پیاده‌راه فرهنگی شامل سطح وسیعی بوده که سنگفرش شده است، خاطرنشان کرد: در مباحث فرهنگی و فضای سبز کم و کاستی‌های زیادی در آن مشاهده می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: باید در پیاده‌راه فرهنگی رشت نسبت به نصب المان‌هایی که نماد فرهنگ، ارزش‌ها و باورهای بومی، مذهبی و… مردم رشت است اقدام شود.

وی در نظر گرفتن مکانی برای معرفی شهدا در پیاده‌راه فرهنگی رشت را مهم دانست و یادآور شد: در بخش مباحث فرهنگی و شهدا اقدام‌های خوبی در پیاده‌راه فرهنگی رشت انجام نشده است.

واثق‌کارگرنیا تخریب کف‌پوش پیاده‌راه فرهنگی رشت به دلیل بی‌توجهی را از دیگر مشکلات این پروژه عنوان کرد.