تقاضای چهار میلیاردی هیات ورزشی برای برگزاری المپیاد رزمی از شهرداری رشت!

تقاضای چهار میلیاردی هیات ورزشی برای برگزاری المپیاد رزمی از شهرداری رشت!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که یک هیات ورزشی در اقدامی قابل تامل درخواست برگزاری المپیادی ورزشی را در میدان شهرداری رشت ارائه کرده است.

620x414 - تقاضای چهار میلیاردی هیات ورزشی برای برگزاری المپیاد رزمی از شهرداری رشت!

در این درخواست که مربوط به برگزاری المپیاد جهانی رزمی در پیاده راه شهرداری رشت است، همراه با درخواستی بابت پرداخت مبلغ هنگفت ۴۰۰ میلیون تومانی به این هیات ورزشی توسط شهرداری رشت است!

جالب آنکه این هیات ورزشی پیش از این مبالغی ۳۵ میلیون تومانی و ۱۷ میلیون تومانی طی چند ماه گذشته از شهرداری رشت دریافتی داشته است.