تلاشهای گسترده مناطق پنجگانه شهرداری رشت برای اصلاح و مرمت آسفالت معابر؛ شهرداری منطقه چهار در این زمینه فعال است

تلاشهای گسترده مناطق پنجگانه شهرداری رشت برای اصلاح و مرمت آسفالت معابر؛ شهرداری منطقه چهار در این زمینه فعال است

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، معاونت عمران منطقه چهار شهرداری این هفته عملیات ترمیم آسفالت و لکه گیری کوچه کاج و شهید روبیاتی در خیابان آیت الله رودباری و همچنین خیابان شهید مسعود قلی زاده را انجام داد.

بر پایه این گزارش به منظور انجام بهتر عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت، ابتدا پیش از آسفالت، کاترزنی و جمع آوری آسفالت پیشین انجام شده است.

گفتنی است شهرداری این منطقه در روزهای آینده نیز عملیات لکه گیری آسفالت معابر محدوده خود را انجام خواهد داد.