تلاش دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای توسعه فعالیت‌های بین بخشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان عنوان کرد:

تلاش دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای توسعه فعالیت‌های بین بخشی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:دانشگاه علوم پزشکی در صدد است که فعالیت‌های بین بخشی را توسعه دهد و به سمت دانشگاه‌های نسل سوم حرکت کند.
.jpg - تلاش دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای توسعه فعالیت‌های بین بخشی

به گزارش خبر فوری رشت ، هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت وزارت بهداشت برای صدور مجوز جذب دانشجو در رشته دکتری تخصصی- PHD علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت از دانشکده شرق گیلان بازدید کردند.

 شاهرخ یوسف زاده چابک در حاشیه این بازدید  با اشاره به این که در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی در صدد است که فعالیت‌های بین بخشی را توسعه دهد و به سمت دانشگاه‌های نسل سوم حرکت کند بر اهمیت رشته های سلولی کاربردی و ارتباط علوم پایه و بالین تاکید کرد.

وی ادامه داد: امروز دانشگاه علوم پزشکی می‌خواهد با استفاده از روش‌های علمی و به دور از آزمون و خطا به سمت ارتقای سلامت جامعه حرکت کند در این خصوص، تعامل علوم بالین و علوم پایه می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه علمی استان شود.

در این جلسه مسئول هیات بورد نیز با اشاره به همکاری مناسب دانشگاه و وجود فضاهای فیزیکی مناسب برای توسعه رشته‌ها و علوم نوین، اظهار کرد: در مقطع دکتری تخصصی رشته‌های زیادی وجود دارد اما رشته سلولی کاربردی در این میان حایز اهمیت است و برای راه‌اندازی این رشته دو مقوله زیر ساخت و نیروی انسانی مورد توجه و تاکید می باشد که پتانسیل لازم برای استقرار این رشته‌ها در گیلان مهیا است و گیلان می‌تواند یک سانتر کشوری برای توسعه رشته‌های سلولی مولکولی باشد.