تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته

تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته

به گزارش رشت۲۰ به نقل از روابط عمومی شهرداری رشت، تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تلاش شهرداری رشت در پی بارندگی شب گذشته