تلاش ناموفق برای ارتقای پست کارمند رده میانی راهداری به سمت معاون عمرانی فرمانداری در غرب گیلان شنیده ها از علت اصلی انتقاد یک نماینده از استاندار گیلان؛

تلاش ناموفق برای ارتقای پست کارمند رده میانی راهداری به سمت معاون عمرانی فرمانداری در غرب گیلان

به گزارش رشت۲۰، شنیده ها از یکی از شهرستان های غرب گیلان حاکی از آن است که مخالفت با انتصاب یکی از کارمندان رده میانی اداره کل راهداری به عنوان معاو نعمرانی و برنامه ریزی شهرستان دلیل اصلی مخالف نماینده این شهرستان با استاندار است.

این کارمند که در انتخابات پیشین مجلس از اعضای اصلی ستاد این نماینده مجلس بوده از مدیران بخش پایانه های شهرستان است که به عنوان یکی از گزینه های معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری محسوب می شده اما سیاست استاندار در جهت جوانگرایی بدنه مدیریتی علت اصلی مخالفت با حضور وی بوده است. هرچند فرماندار با توجه به سوابقش و نزدیکی به خط دولت او را به عنوان مشاور خود در امور گمرکی نیز منصوب کرده است اما به نظر می رسد تا این کارمند رده میانی به مقام مورد نظر نماینده نرسد راضی نخواهد شد. هرچند در ملاء عام این نماینده هرگونه آشنایی خود با این مسئول ستادش را تکذیب کرده است!

گفتنی است مدرک تحصیلی این فرد نیز در اصل بی ربط به برنامه ریزی و بخش عمرانی است و دارای تحصیلات در رشته ادبیات است، اما تلاش برای حضور وی در رده های بالاتر موجبات انتقادات نماینده شهرستان از استاندار را فراهم کرده است. شاید از همین طریق بتوان «نسخه های مبهم» انتقادات این نماینده از استاندار را کشف کرد.