تمرکز در ایجاد زیر ساخت شهر ایده آل برنامه مدیریت شهری در سال گذشته

تمرکز در ایجاد زیر ساخت شهر ایده آل برنامه مدیریت شهری در سال گذشته

به گزارش رشت۲۰، این روزها تیتر اصلی اغلب خبرها و سوژه تحلیل کارشناسان در حوزه مدیریت شهری بررسی عملکرد یکساله دوره پنجم شوراهای شهر و انتخاب هیئت رییسه در شهرهای بزرک کشور است.

نمایندگان دوره پنجم شورای شهر رشت نیز همچون سایر کلانشهرهای کشور پس از برگزاری انتخابات هیئت رییسه و انتخاب دوباره “سید امیر حسین علوی” برای سال دوم به عنوان رییس شورای اسلامی شهر رشت، در حال رایزنی و بررسی شاخص های نامزدها جهت احراز سِمت شهردار میباشند.

فارغ از عملکرد قابل قبول یک ساله “علوی” در حوزه شورا که باعث ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بازوهای اجرایی در راستای ارائه خدمات کیفی به شهروندان گردیده است، تمرکز وی بر روی برند “شهر ایده آل” بعنوان یک نقشه راه و ترسیم یک چشم انداز پیش رو برای شهر رشت، گام های مؤثری را در جهت توسعه پایدار شهری و پیشبرد آن در دستیابی به اهداف کلی یک کلان شهر به دنبال داشته است.

ویژگی های نهفته ای که در این عنوان کلی با نام “شهر ایده آل” معرفی میگردد، مجموعه ای از مؤلفه های تدوین شده میباشد که البته پس از شناخت کافی از نیازهای شهر و شهروندان توسط تیمی از کارشناسان مجرب بررسی گردیده است و برای هر یک از آنها با تعیین اهداف کوتاه، میان و بلند مدت پرونده ای مجزا تشکیل گردیده است.

شهر رشت به فراخور موقعیت و مطالبات خود نیازمند ایجاد بسترهایی مشخص برای تبدیل به محیطی ایده آل جهت زیست شهروندان خود میباشد که شاید در مفهوم کلی از مدتها پیش بسیاری از آنها در برهه های مختلف به صورت پراکنده بیان گردیده، لیکن متاسفانه هیچ گاه عزمی جدی در یکپارچه کردن این نیازها و تعریفی صحیح از مسیر راه و نقطه هدف و البته راهکار اجرایی با توجه به ظرفیتها و محدودیت های موجود ترسیم نگردیده است.

طرح “شهر ایده آل” بیش از بیان صرفا معضلات موجود در شهر که بر همگان هويداست، قصد ارائه راهکارهای قابل اجرا جهت رفع موانع موجود و پیشگیری از بروز معضلات پیش رو را بر پایه یک دیدگاه کارشناسی با افقی مشخص دارد که تاکنون در این راستا تحقیقات در مورد موضوعاتی مهم همچون:
– چشم انداز شهری
– شفافیت و پاسخگویی
– هویت بصری شهر
– محله محوری با فعال سازی ظرفیت مساجد و سرای محلات
– گردشگری خلاق
– تالاب عینک
– لندفیل سراوان
– رودخانه های گوهررود و زرجوب
– معضل حاشیه نشینی و فقدان امکانات در این نواحی
به پایان رسیده و امروز نقشه راهی مدون در این حوزه ها جهت اقدام مقتضی در دست مدیریت شهری قرار دارد که با تامین بودجه مورد نیاز سریعا اقدامات لازم جهت رفع این مطالبات انجام خواهد شد.

در همین راستا، شاهد مکاتبات و پیگیری های عدیده رییس جوان شورای شهر با استانداری گیلان، آب و فاضلاب، فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان و شهر رشت جهت تسریع و تحقق اهداف طرح “شهر ایده آل” بوده ایم و این رویکرد موفق به جلب نظر و همراهی سایر نهادها با ایده رییس شورای شهر رشت گردیده است.

همچنین طرح موضوع با دکتر نوبخت به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منجر به جلب حمایت و تاییدات دولتی از این موضوع گردیده است و اگر این مسئله با حمایت دولت به جذب اعتبارات ملی جهت انجام طرح های کلان مدنظر گردد، پیشرفت هرچه بهتر این برندسازی را به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا تشریح و شفاف سازی طرح برای استاندار و فرماندار، باعث گردیده تا با ورود به دومین سال متوالی ریاست علوی جوان در شورای شهر رشت، بستر تبدیل شدن این شهر به شهری ایده آل (شهری جامع الشرایط که به طور نسبی حائز تمام ویژگی های ایده آل بودن است) مهیا گردد.

امید است که با تکیه بر لطف پروردگار و توان مضاعف تمام مسئولین شهر، گام هایی استوار و ماندگار در جهت رسیدن به رشتی رویایی فراهم گردد.