تناقض های عجیب محمد حسین قربانی؛ بالاخره برای قرنطینه نشدن گیلان قانع شدید یا خیر؟!

تناقض های عجیب محمد حسین قربانی؛ بالاخره برای قرنطینه نشدن گیلان قانع شدید یا خیر؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، پس از آنکه محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در گیلان منصوب شد، انتظار آن در مردم گیلان به وجود آمد که هرچه سریع تر موضوع قرنطینه کامل مبادی ورودی و خروجی استان اجرایی شود. موضوعی که البته هیچ گاه اتفاق نیفتاد.

پس از اینکه انتظارات برای قرنطینه کامل گیلان زیادتر شد، محمدحسین قربانی در اقدامی عجیب مدعی شد که در پایتخت اورا قانع کرده اند که به قرنطینه نیازی نیست! اظهار نظری که در همان زمان مطرح شدن نیز با واکنش ها و انتقادات بسیار زیادی همراه بود.

حالا اما قربانی در اظهار نظرهایی جدید و البته مکرر از لزوم عدم سفر به گیلان توسط مسافرین گفته و با زبان بی زبان اظهارات گذشته خود در خصوص قانع شدن برای قرنطینه نشدن گیلان را رد کرده است! موضع گیری ای که نشان می دهد جناب قربانی چندان هم قانع نشده بود و انگار تنها با یک مصلحت اندیشی عجیب جان افراد بسیاری را به بازی گرفته بود.