تنها معیار بانک مرکزی؛ مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارهای و نیل به هدف تورمی است!

تنها معیار بانک مرکزی؛ مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارهای و نیل به هدف تورمی است!

به گزارش رشت۲۰ به نقل از انتخاب؛ عبدالناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: تنها معیار اعمال سیاستهای بانک مرکزی؛ مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی است.

.jpg - تنها معیار بانک مرکزی؛ مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارهای و نیل به هدف تورمی است!

به گزارش انتخاب، عبدالناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی نوشت: در برخی از تحلیلها، درخصوص شرایط فعلی بازار ارز ، تلاش می شود که با القاء رقم هایی از نرخ ارز در بازار و منتسب کردن آن نرخها به بانک مرکزی، زمینه ساز سطح خاصی از نرخ ارز در بازار بشوند. ضمن تکذیب تمامی گمانه زنی ها ، تاکید میکنم که، مستقل از تحولات سیاسی خارجی، تنها معیار اعمال سیاستهای بانک مرکزی؛ مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارهای و نیل به هدف تورمی است ولذا بر اساس سازوکار بازار، کارآمدترین روش را برای جلوگیری از هرگونه عدم تعادل در بازار ها، بکارمی بندد.

وی در ادامه نوشت: اعتقاد بانک مرکزی این است که بصورت طبیعی و درچارچوب فرآیند های بازار، باید اجازه تخيله انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود. لذا، بانک مرکزی بارصد دقیق بازار ارز و عوامل شکل دهنده و مؤثر بر آن و بدور از هیجان، اقدامات لازم را انجام خواهد داد